Energetyka i Paliwaikona biała: 
ikona ciemna: 
zdjęcie: