CO<sub>2</sub> jako produkt - gospodarka wykorzystania wychwyconego CO<sub>2</sub>W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.