Forum Innowacyjnego WęglaForum Innowacyjnego Węgla to platforma informacyjna służąca rozwojowi i promocji czystych technologii węglowych czyli wsparciu gospodarki niskoemisyjnej.

Ma ona na celu  popularyzowanie czystych technologii węglowych, dzięki którym węgiel będzie postrzegany jako paliwo przyjazne dla środowisko i akceptowane społecznie. 

Oddajemy do Państwa dyspozycji narzędzie, za pomocą którego będziecie Państwo mogli efektywnie i szybko zdobyć wiedzę o czystych technologiach węglowych, możliwościach ich zastosowania oraz dostępnych źródeł wsparcia finansowego dla realizacji projektów innowacyjnych. 

 

Gromadzone tu informacje dotyczą:

 

  • technologii czystej produkcji węgla, 

  • transportowania i przetwarzania węgla

  • sposobów ograniczenia emisji szkodliwych substancji powstających przy spalaniu węgla

  • możliwości zagospodarowania węgla w sposób minimalizujący jego wpływ na środowisko naturalne. 

 

Dzięki współpracy z Platformą Transferu Technologii Agencji Rozwoju Przemysłu znajdą tu Państwo informacje o dostępnych technologiach, oferowanych przez partnerów Forum Innowacyjnego Węgla, jak również ekspertach, którzy swą wiedzą i doświadczeniem pomogą Państwu w doborze właściwego rozwiązania . 

Ponadto zawarte tu są informacje dotyczące możliwości pozyskiwania wsparcia  finansowego na realizację projektów w zakresie badań, transferu technologii oraz specjalistycznego doradztwa.

 

Platforma Forum Innowacyjnego Węgla powstaje przy współpracy:

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Główny Instytut Górnictwa

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Zabrze

Akademia Górniczo - Hutnicza

Politechnika Śląska