Źródła finansowania innowacjiProgramy krajowe

Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Największy krajowy program finansujący badania, rozwój oraz innowacje. Program jest następcą programu Innowacyjna Gospodarka. Na jego realizację przeznaczono 8,6 mld euro z Funduszy europejskich, czyli ponad 36 mld zł.