Programy krajoweProgram operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Największy krajowy program finansujący badania, rozwój oraz innowacje. Program jest następcą programu Innowacyjna Gospodarka. Na jego realizację przeznaczono 8,6 mld euro z Funduszy europejskich, czyli ponad 36 mld zł.

 

W ramach programu można realizować: 

  • Projekty badawczo-rozwojowe

  • Wdrożenia wyników prac B+R

  • Infrastrukturę dla prowadzenia prac B+R

  • Transfer technologii

  • Zakup usług niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności innowacyjnej

  • Działania związane z wejściem na rynki zagraniczne

  • Rozwój kadr B+R

 

Szczegółowe informacje o programie, harmonogram naborów wniosków na dany rok dostępne są na stronie: www.poir.gov.pl

Narzędziem pomocniczym w skorzystaniu z programu jest wyszukiwarka dotacji na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl   (zakładka dofinansowanie)

Instytucje wspomagające realizację programu Inteligentny Rozwój 2014-2020: