Technologia oksyspalania węgla w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnymTechnologia oksyspalania węgla w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym

Opis technologii: 

Technologia oksyspalania w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przeznaczona jest do spalania paliw stałych w warunkach podwyższonego ciśnienia. W procesie jako utleniacz wykorzystywana jest mieszanka CO2, O2, lub powietrza o podwyższonej zawartości tlenu. Technologia może być zastosowana dla wysokoefektywnej, „zero-emisyjnej” produkcji paliw i energii elektrycznej. Technologia zmniejsza emisję gazów cieplarnianych poprzez chemiczną utylizację CO2.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 
  • Istotna poprawa efektywności procesu spalania paliw stałych.
  • Efektywna produkcje energii elektrycznej połączona z wychwytem CO2.
  • Ograniczenie emisji NOx.
  • Zmniejszenie gabarytów instalacji spalania.
  • Możliwości rozwoju gospodarki niskoemisyjnej opartej na czystym węglu.
  • Zmniejszenie zużycia paliw pierwotnych.
Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Firmy i instytucje działające w sektorze energetyki.

Projektanci i dostawcy technologii energetycznych.

Inna forma ochrony: 
Know-how chronione prawami autorskimi
Forma ochrony: 
Inna forma ochrony
Dojrzałość technologii: 
Gotowa do demonstracji
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Krzysztof Głód
E-mail: 
kglod@ichpw.pl
Telefon: 
32 271 00 41
Strona www: 
www.ichpw.pl
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP


CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.