technologie fluidyzacji, przenoszenia ciepła i masy