Okrągły Stół Energetyczny z udziałem Ministra Energii Krzysztofa TchórzewskiegoW dniu 15 czerwca br. w Ministerstwie Energii odbyła się Konferencja „Okrągły Stół Energetyczny" poświęcona najistotniejszym problemom sektora energetycznego.

Konferencję otworzył Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.

Jedna z trzech debat była poświęcona przyszłości polskiego węgla w kontekście unijnej polityki klimatycznej.

Minister Krzysztof Tchórzewski zwrócił uwagę na konieczność budowy nowych, bardziej efektywnych bloków energetycznych zasilanych węglem. Zdaniem ministra polityka energetyczna naszego państwa wymaga zrównoważenia względów gospodarczych, bezpieczeństwa energetycznego i wymagań polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Źródło: Ministerstwo Energii 

Istotne informacje