Rola czystych technologii węglowych w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego PolskiWiceminister energii  Andrzej Piotrowski  podczas XVIII Sympozjum Energetyka Bełchatów podkreślił rolę czystych technologii węglowych w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii. Węgiel jest naturalnym źródłem energii w naszym kraju, dlatego ważne jest znalezienie takich rozwiązań, które będą w przyszłości kompensować niestabilność dostaw energii z OZE, przy jednoczesnym zapewnieniu norm emisji zanieczyszczeń i dostaw energii po cenach ekonomicznie akceptowanych.

Istotne informacje