Konsultacje społeczne Polskiej Strategii Wodorowej dobiegły końcaOgłoszony w dniu 15.01.2021 r. przez Ministra Klimatu i Środowiska projekt Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 został przesląny do szerokiej konsultacji spolecznej. MKiŚ zwróćiło się z prośbą do instytucji m.in. do ARP S.A. o  przedstawienie ewentualnych uwag do projektu w terminie 30 dni od dnia udostępnienia ww. projektu. 

Zamieszczone w formularzu uwagi oraz poprawki są wynikiem współpracy podmiotów stowarzyszonych w ramach naszego Forum Innowacyjnego Węgla powstałego ponad 5  lat temu, gdzie wśród instytucji naukowo badawczych należy wymienić: Główny Instytut Górnictwa z Katowic, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza, Politechnikę Śląską z  Gliwic oraz właściciela platformy katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 

 

Formularz zgłoszenia

Istotne informacje