Elektrownia zasilana gazem ze zgazowanego węgla - plany13 marca 2018 roku 
Elektrownia zasilana gazem ze zgazowania węgla  
Elektrownia ma działać w technologii IGCC, w której węgiel jest przeprowadzany do tzw. syngazu (gaz syntezowy, mieszanina tlenku węgla i wodoru), który z kolei jest oczyszczany oraz spalany i napędza turbinę w układzie parowo-gazowym. Technologia IGCC nie wymaga węgla wysokiej jakości, którego pokłady na świecie się kurczą, może bazować na surowcu gorszej jakości, w tym np. na węglu brunatnym. Można też używać biomasy, albo mieszaniny biomasy z węglem. 
Dawcą technologii są Japończycy, a elektrownia ma powstać przy kopalni węgla kamiennego w lubelskiej Bogdance. 

 

Istotne informacje