Enea przetestuje technologię wychwytywania CO2Pilotaż technologiczny zostanie przeprowadzony w Łęczyńskiej Energetyce, spółce córce LW Bogdanka z grupy Enea. Norweska firma dysponuje technologią tzw. sekwestracji, która ma szanse być z powodzeniem stosowana w instalacjach ciepłowniczych i energetycznych.

Technologia norweskiej firmy pozwala na wychwyt i mineralizację dwutlenku węgla z emisji powstałych w instalacjach energetycznych. Rozwiązanie jakim dysponuje firma CAPTICO2 bazuje na kriogenicznym wychwycie oraz zamknięciu CO2 w stabilnym związku chemicznym. Technologia charakteryzuje się wysoką skutecznością wychwytu dwutlenku węgla, a powstała w procesie substancja może być bezproblemowo transportowana, jak i składowana. Reprezentanci Enei Innowacje, norweskich spółek CAPTICO2 i CAPTICO Rights oraz Łęczyńskiej Energetyki podpisali porozumienie dotyczące współpracy przy projekcie pilotażu technologicznego. Transformacja energetyczna ku neutralności klimatycznej, to nasz priorytet przy wytyczaniu ścieżek rozwoju Grupy Enea. Wiemy, że w okresie przejściowym ważną częścią systemu pozwalającego na budowę OZE będą źródła niskoemisyjne zabezpieczające produkcję energii z wiatru i słońca. Przetestowanie w warunkach operacyjnych technologii CCS CO2 Capture and Storage opracowanej przez norweskiego partnera, to dla Grupy Enea możliwość pozyskania unikalnej wiedzy i rozwój nowych kompetencji – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei. Współpraca z CAPTICO2, podpisanie porozumienia o współpracy i wykorzystanie innowacyjnej technologii tej spółki może przyspieszyć i przybliżyć perspektywę energetyki niskoemisyjnej, a nawet zeroemisyjnej – powiedział Jacek Dziuba, prezes Enei Innowacje. Pozytywny wynik testów, w co wszyscy wierzymy, oraz późniejszy rozwój i przemysłowe zastosowanie technologii wychwytu CO2 ze spalin otwiera możliwość spokojniejszej transformacji polskiej energetyki z jednoczesną realizacją nałożonych celów obniżania emisji CO2 – powiedział Dariusz Stawowy, prezes Łęczyńskiej Energetyki. Głównym założeniem porozumienia i pilotażu jest rozwój technologii ograniczającej emisję CO2 do atmosfery i potwierdzenie poziomu dojrzałości technologii na poziomie TRL 7, czyli testu prototypu w warunkach operacyjnych. W ramach powyższego, przeprowadzone zostaną testy instalacji pilotażowej w ciepłowni mieszczącej się na terenie Lubelskiego Węgla Bogdanka. Podpisanie umowy na test TRL 7 to ważny krok dla Enei, Łęczyńskiej Energetyki i CAPTICO2. Wspólnie rozpoczniemy podróż w kierunku redukcji emisji CO2. Jesteśmy wdzięczni za tę możliwość, opierając się na istniejących silnych relacjach biznesowych między Polską a Norwegią i wierzymy, że jest to początek długiej i owocnej współpracy – ocenił Knut Hagenes, prezes CAPTICO2. Po przeprowadzaniu testów i potwierdzeniu założeń technologicznych przedstawiciele stron zakładają możliwość dalszej współpracy. Kolejnym etapem ma być praca nad rozwojem, wdrożeniem oraz komercjalizacją technologii. Problematyka sekwestracji CO2 jest w kręgu zainteresowań Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym powołano Zespół zajmujący się tą tematyką. Potwierdzenie wysokiej sprawności wychwytu CO2 powstałego w procesie spalania węgla, w warunkach bijących rekordy opłat za emisję tego gazu do atmosfery i rekordowych cen gazu ziemnego, może stanowić istotny czynnik łagodzący koszty transformacji energetycznej.

Źródło: cire.pl

 

Istotne informacje