Ograniczenie emisji substancji szkodliwych w procesie spalania (kotły wysokosprawne, kotły na paliwa ekologiczne, instalacje oczyszczające)Ogrzewnictwo indywidualne w Polsce oparte jest na paliwie węglowym, głównie węglu kamiennym. Według danych spółek węglowych, na potrzeby ogrzewnictwa indywidualnego, co roku w Polsce zużywa się około 11 ÷ 12 mln t węgla kamiennego. W tym samym sektorze według Głównego Urzędu Statystycznego zużywa się rocznie od 6 do 8 mln t biomasy.

Niestety większość (nawet 80%) eksploatowanych w tym sektorze urządzeń grzewczych,to konstrukcje niemal nie zmieniane od XIX w., charakteryzujące się niską sprawnością i znaczną emisją zanieczyszczeń.

Obecnie konstruowane i sprzedawane w Polsce kotły c.o. to jednostki z automatycznym podawaniem sortymentowego paliwa (węgla kamiennego lub peletów drzewnych) spełniające kryteria zawarte w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”.  

Zgodnie z punktem 5 w/w normy określa się sprawność kotłów c.o. oraz stężenia wybranych zanieczyszczeń zmierzonych podczas pracy urządzeń z mocą nominalną i minimalną.
Na podstawie otrzymanych parametrów (sprawności, stężenia CO, LZO oraz pyłu) przebadany kocioł zostaje zakwalifikowany w jednej z 3 klas (klasa 3 najniższa,
klasa 5 najwyższa).

Minimalizację emisji w urządzeniach grzewczych małej mocy uzyskuje się głównie poprzez optymalne ukształtowanie odpowiednich powierzchni i wykonanie ich z materiałów charakteryzujących się pożądanymi właściwościami (np. żeliwo, ceramika).

W celu znacznego ograniczenia emisji pyłów niektóre jednostki wyposażone są w elektrofiltr. Do roku 2014, moduły elektrofiltra z przeznaczeniem do kotłów c.o. o mocy znamionowej poniżej 100 kW nie były produkowane w Polsce. Obecnie krajowi producenci oferują tego typu moduły charakteryzujące się redukcją emisji porównywalną do oferowanej przez konkurentów z UE, a cenowo dwukrotnie tańsze.

Specyfika paliwa jakim są pelety, a konkretnie znikoma bądź zerowa zawartość siarki, powoduje, że w koty zasilane tym rodzajem biomasy produkuje się również jako kondensacyjne, stąd możliwe osiągnięcie sprawności przekraczającej 100% (podobnie jak
w kondensacyjnych kotłach gazowych).