Technologia zgazowania biomasyTechnologia zgazowania biomasy

Opis technologii: 

Technologia zgazowania biomasy oraz odpadów w innowacyjnym generatorze gazu ze złożem stałym GazEla przeznaczona jest do wytwarzania w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła w rozproszonych układach energetycznych charakteryzujących się małą oraz średnią mocą. Wytworzony w reaktorze gaz procesowy, po oczyszczeniu kierowany jest do gazowego silnika tłokowego, w którym jest efektywnie spalany w celu produkcji w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła. Technologia zgazowania biomasy w reaktorze ze złożem stałym GazEla jest wspólnie rozwijana przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz firmę SYNGAZ S.A., która jest komercyjnym  partnerem w rozwoju tej technologii. Podjęta współpraca zaowocowała weryfikacją i potwierdzeniem parametrów nominalnych technologii w skali demonstracyjnej (ok. 1,5 MWt).

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 
  • Wykorzystanie lokalnych zasobów biomasy oraz odpadów jako użytecznego paliwa dla produkcji w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła.
  • Rozwój energetyki rozproszonej: lokalny wytwórca – lokalny odbiorca.
  • Zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym kraju.
Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Firmy i instytucje działające w sektorze energetyki rozproszonej.

Projektanci i dostawcy technologii energetycznych.

Forma ochrony: 
Patent
Zarejestrowany wzór użytkowy
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Tomasz Iluk
E-mail: 
tiluk@ichpw.pl
Telefon: 
665 792 052
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP


CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.