Technologia adsorpcyjnego oczyszczania spalin ze spalania odpadówTechnologia adsorpcyjnego oczyszczania spalin ze spalania odpadów

Opis technologii: 

Technologia polega na finalnym adsorpcyjnym oczyszczaniu spalin powstających ze spalania odpadów, szczególnie usuwaniu dioksyn, z wykorzystaniem ruchomego złoża koksu aktywnego. Może być zastosowana w każdej instalacji spalania odpadów (bez względu na jej skalę) - zarówno nie-niebezpiecznych, jak i niebezpiecznych. Zużyty adsorbent może być poddawany regeneracji termicznej i ponownie wykorzystany w procesie oczyszczania spalin, bądź też unieszkodliwiany w macierzystym układzie spalania odpadów.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Technologia gwarantuje uzyskanie wymaganych przepisami prawa poziomów emisji do atmosfery zanieczyszczeń powstających podczas spalania odpadów.

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Technologia może być wykorzystana w każdym procesie spalania odpadów i gwarantuje uzyskanie wymaganych prawnie poziomów emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery.

Forma ochrony: 
Patent
Zastrzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Sławomir Stelmach
E-mail: 
sstelmach@ichpw.pl
Telefon: 
32/6216300
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP


CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.