Sposób weryfikacji pochodzenia biomasy stałejSposób weryfikacji pochodzenia biomasy stałej

Opis technologii: 

Obecnie weryfikacja pochodzenia biomasy pozwalająca na zakwalifikowanie badanego materiału do jednej z kluczowych typów biomasy (biomasa drzewna lub biomasa agrarna) polega na przeprowadzeniu szeregu analiz porównawczych, takich jak analiza mikroskopowa oraz analiza spektrometryczna w bliskiej i średniej podczerwieni. Do ich wykonania wymagane jest wykorzystanie prób odniesienia oraz znacznej wiedzy eksperckiej, a wyniki klasyfikacji są czysto opisowe i nie są podawane w postaci liczbowej.

Celem opracowanej metody jest weryfikacja pochodzenia biomasy z podziałem na biomasę pochodzenia drzewnego i biomasę pochodzenia agrarnego wykorzystując kilka podstawowych i rutynowo wykonywanych analiz fizykochemicznych takich jak: zawartość procentowa popiołu Aa [%], wartość ciepła spalania Qsa [kJ/kg], zawartość procentową [%] pierwiastków elementarnych przeliczonych na stan suchy (Cta, Hta, Ota, Na, Sta), skład chemiczny popiołu w procentach [%] (Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O, P2O5, SiO2, TiO2).

Opracowana metoda charakteryzuje się wysoka poprawnością (min. 93%), a poprzez zastosowany algorytm możliwe jest ciągłe jej ulepszanie.

Klient zlecający przeprowadzenie analizy otrzymuje raport końcowy zawierający informację do jakiej grupy badana próbka biomasy została zaklasyfikowana oraz informację z jakim prawdopodobieństwem klasyfikacja ta została przeprowadzona. 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Oferowana metoda jest pierwszą na rynku metodą umożliwiającą określenia pochodzenia biomasy na podstawie rutynowo wykonywanych badań fizyko-chemicznych prowadzonych dla materiałów klasyfikowanych jako biomasa stała, która nie opiera się wyłącznie na wiedzy eksperckiej.

Zaletami opracowanej metody klasyfikacji pochodzenia biomasy jest szybkość prowadzonego procesu weryfikacji biomasy stałej w porównaniu do obecnie stosowanych np. analiza mikroskopowa, czy analizy spektralne. Główna analiza pochodzenia biomasy, (dla próbki, która posiada wyniki oznaczeń wszystkich parametrów fizyko-chemicznych wymaganych opracowaną metodą) trwa szybko, a klient uzyskuje raport z weryfikacji w ciągu jednego dnia roboczego. Niewątpliwą zaletą rozwiązania jest poprawność klasyfikacji, która wynosi minimum 93%, a przez jej doskonalenie dokładność ta wzrasta.

Metoda weryfikacji biomasy posiada również możliwość informowania o potencjalnym zanieczyszczeniu badanego materiału (w przypadku przekroczenia granicy ostrzegawczej dla obliczonego prawdopodobieństwa).

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Oferowana metoda kierowana jest m.in. do branży Energetycznej, która zgodnie z postanowieniami Urzędu Regulacji Energetyki, wymaga potwierdzenia pochodzenia biomasy przeznaczonej na cele wytwarzania energii.

Metoda kierowana jest również do dostawców biomasy (branża usługowo - handlowa), którzy będą mogli wykorzystywać ją do kontroli dostaw biomasy pozyskiwanych z różnych źródeł.

Słowa kluczowe: 
Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Zastrzeżone know-how
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Marcin Sajdak
E-mail: 
mszajdak@ichpw.pl
Telefon: 
32/6216263
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP


CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.