Sposób przetwarzania odpadów elastycznych pianek poliuretanowych z polimerami termoplastycznymi metodą wytłaczaniaSposób przetwarzania odpadów elastycznych pianek poliuretanowych z polimerami termoplastycznymi metodą wytłaczania

Opis technologii: 

Wynalazek dotyczy przetwarzania odpadów elastycznych pianek poliuretanowych pochodzących z przemysłu meblarskiego, samochodowego, chłodniczego i budownictwa. Przetwarzanie polega na mechanicznym zagęszczeniu rozdrobnionych odpadów elastycznych pianek poliuretanowych do odpowiedniej gęstości, a następnie zmieszaniu zagęszczonych odpadów z liniowym polietylenem niskiej gęstości z ewentualnym dodatkiem kopolimeru metalocenowego etylenu i heksanu. Taką mieszaninę wprowadza się do wytłaczarki dwuślimakowej z odgazowaniem, gdzie w odpowiedniej temperaturze następuje jej uplastycznienie.

 Zagęszczenie mechaniczne rozdrobnionych odpadów pianek poliuretanowych likwiduje problem dozowania, a ich wytłaczanie z liniowym polimerem niskiej gęstości lub tym polimerem oraz kopolimerem metalocenowym etylenu i heksanu eliminuje problem depolimeryzacji. Założono i wykazano, ze tego typu dodatki będą miały duże powinowactwo do poliuretanów i będą pełniły rolę modyfikatora. Poliuretany będą zdyspergowane w procesie przetwórstwa w osnowie polimerowej.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Technologia pozwala na otrzymanie materiałów o jednolitej strukturze i dobrych właściwościach wytrzymałościowych. Wytworzone materiały mogą znaleźć zastosowanie  w produkcji takich wyrobów, jak profile budowlane, panele antywibracyjne i dźwiękochłonne, obudowy urządzeń elektrycznych, maty izolacyjne w obiektach przemysłowych, w środkach transportu oraz obiektach budowlanych. Wobec tego do grona odbiorców wynalazku mogą należeć producenci i przetwórcy tworzyw sztucznych, zakłady recyklingu samochodów, użytkownicy wyrobów gotowych.

Aspekt ekonomiczny wynalazku dotyczy oszczędności materiałów i surowców naturalnych poprzez wykorzystanie wysokogatunkowych odpadów pianek poliuretanowych pochodzących, np. ze zużytych samochodów. Istniej też aspekt ekologiczny i społeczny w zakresie zredukowania ilości odpadów deponowanych na składowiskach lub poddawanych utylizacji, co przyczyni się do poprawy efektów ekologicznych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w zakładach zajmujących się recyklingiem i przetwarzaniem odpadów.

Technologią tą zainteresowane będą także podmioty, które są prawnie zobowiązane do proekologicznego postępowania ze swymi odpadami, a co za tym idzie uzyskania określonego poziomu odzysku i recyklingu wprowadzonych na rynek odpadów.

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Otrzymanie materiałów o jednolitej strukturze i dobrych właściwościach wytrzymałościowych.

Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Forma komercjalizacji: 
Licencja

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Arkadiusz Kulawik
E-mail: 
a.kulawik@gig.eu
Telefon: 
32 259 24 93
Dawca technologiiGłówny Instytut Górnictwa

Kontakt z ARP


CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.