Sonda do pomiaru dużych prędkości drgań wstrząsów w podziemnych wyrobiskach górniczychSonda do pomiaru dużych prędkości drgań wstrząsów w podziemnych wyrobiskach górniczych

Opis technologii: 

Wynalazek jest urządzeniem do prowadzenia obserwacji sejsmologicznych w kopalnianych sieciach stacji geofizyki. Sonda zawiera w jednej obudowie trzy akcelerometryczne niskoczęstotliwościowe czujniki prędkości drgań w trzech kierunkach. Czujniki te wyposażone są w płytki obwodów drukowanych, na których umieszczone są diody zespołów ochronnych ograniczających napięcie i zabezpieczających przez odwrotną polaryzacją oraz płytki obwodów drukowanych, na których znajdują się układy całkujące sygnały z czujników i układy do transmisji tych sygnałów w postaci prądowej. Ze względu na typ zastosowanych czujników, sonda może być montowana w pozycji pionowej lub poziomej. Łatwość jej zabudowy oraz gabaryty mają znaczenie tam, gdzie rejestracje drgań górotworu są niezbędne przy drążeniu przekopów z postępem frontu eksploatacji węgla, co wymusza przemieszczanie sondy w określonych okresach czasowych.

Wprowadzenie sondy do monitorowania wstrząsów umożliwia lepszą lokalizację zjawisk sejsmicznych na wybiegu ściany eksploatacyjnej, a także ciągłą obserwację i określanie rzeczywistych wartości pikowych amplitud prędkości drgań na ociosach wyrobiska górniczego. Dzięki zastosowanym w sondzie czujnikom rozszerzającym możliwość obserwacji sejsmometrycznych, możliwe jest wykorzystanie nowych metod oceny zagrożenia tąpaniami i zagrożenia stateczności wyrobisk górniczych.

Wykorzystanie sondy podniesie bezpieczeństwo pracy i ograniczy koszty wynikające z potencjalnych uszkodzeń podziemnych przekopów i wyrobisk.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Typ zastosowanych w sondzie czujników pozwala na montowanie jej w pozycji pionowej lub poziomej, a łatwość jej zabudowy oraz gabaryty mają znaczenie tam, gdzie rejestracje drgań górotworu są niezbędne przy drążeniu przekopów z postępem frontu eksploatacji węgla, co wymusza przemieszczanie sondy w określonych okresach czasowych. Sonda po zamontowaniu i połączeniu liniami kablowymi nie wymaga późniejszej obsługi i może pracować w trudnych warunkach klimatycznych w sposób ciągły przez co przyczynia się do prawidłowego monitorowania i diagnostyki zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy oraz strat ekonomicznych. Zastosowanie sondy z czujnikami akcelerometrycznymi, rozszerzającymi możliwość obserwacji sejsmometrycznych w wyrobiskach podziemnych na wybiegu ściany eksploatacyjnej pozwala na wykorzystanie nowych metod oceny zagrożenia tąpaniami i zagrożenia stateczności wyrobisk górniczych. Sonda ta może być stosowana także w kopalniach podziemnych w warunkach podwyższonej zawartości metanu.

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Możliwość wykorzystania w kopalniach podziemnych o podwyższonej wartości metanu. Ponadto podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy oraz obniżenie kosztów spowodowanych potencjalnymi uszkodzeniami podziemnych przekopów i wyrobisk.

Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Forma komercjalizacji: 
Licencja

Dane kontaktowe
E-mail: 
gmutke@gig.eu
Telefon: 
+48 32 2592189
Dawca technologiiGłówny Instytut Górnictwa

Kontakt z ARP


CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.