PCQ - program do prognozowania jakości koksuPCQ - program do prognozowania jakości koksu

Opis technologii: 

Program komputerowy do prognozowania wskaźników jakościowych koksu to numeryczny symulator współpracujący z systemem centralnego zarządzania koksownią, który na podstawie parametrów jakościowych węgla wsadowego na etapie sporządzania mieszanki węglowej, prognozuje jakość koksu. Program optymalizuje kosztowo skład mieszanki węglowej, a także sygnalizuje potencjalne zakłócenia jakościowe dostaw węgli.

Program umożliwia:

  • utrzymanie wysokiej jakości produkowanego koksu niezależnie od okresowych zmian jakości dostarczanego węgla.
  • sygnalizowanie potencjalnych zakłóceń jakościowych koksu, na etapie sporządzania mieszanki węglowej, co umożliwi szybką i skuteczną reakcję na przyczyny wystąpienia zakłóceń technologicznych i da możliwość ich usunięcia w zarodku,
  • optymalne wykorzystanie zasobów surowcowych w aspekcie produkowania koksu o założonej jakości
  • integrację jednostek dostarczających węgiel z jednostkami produkującymi koks

PCQ to uniwersalny program wizualizacji z możliwością dostosowania dla konkretnego odbiorcy z uwzględnieniem indywidualnych realiów poprzez zastosowanie odpowiednich współczynników korygujących uzależnionych od warunków technologicznych w koksowni.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 
  • Jedyny polski system umożliwiający precyzyjne prognozowanie jakości koksu
  • Duża dokładność prognozy
  • Umożliwia utrzymanie wysokiej jakości koksu niezależnie od okresowych zmian jakości dostarczanego węgla
  • Wspomaga proces optymalnego wykorzystania zasobów surowcowych
Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

W zakładach koksowniczych, posiadających cyfrową bazę danych, w której w sposób ciągły gromadzone są dane dotyczące: parametrów jakościowych węgla i koksu oraz parametrów technologicznych procesu koksowania.

Forma ochrony: 
Chronione prawem autorskim
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Licencja

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Łukasz Smędowski
E-mail: 
lsmedowski@ichpw.pl
Telefon: 
32/6216355
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP


CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.