Demonstracyjna instalacja podziemnego zgazowania węgla (PZW) o mocy 10-20 MW metodą szybowąDemonstracyjna instalacja podziemnego zgazowania węgla (PZW) o mocy 10-20 MW metodą szybową

Opis technologii: 

Rozwiązanie polega na produkcji gazu niskokalorycznego metodą zgazowania podziemnego węgla in-situ przy pomocy powietrza, ewentualnie wzbogaconego tlenem, oczyszczenia gazu do wymaganego poziomu oraz jego spaleniu w kotle dwupaliwowym z gazem metanowym (kopalnianym lub sieciowym) lub węglem. Podziemne zgazowanie węgla prowadzone jest w pokładach resztkowych węgla kamiennego w likwidowanych kopalniach lub rejonach wydobywczych o miąższości powyżej 1,7 m, część infrastruktury (rurociągi, urządzenia do wstępnego oczyszczania gazu) zlokalizowane są w wyrobiskach i szybie kopalni. Ze względu na ograniczone zasoby węgla pozostałego po wydobyciu metodą górniczą w określonej lokalizacji, moc instalacji w gazie wynosi 10-20 MW. Instalacja ma na celu ostatecznie potwierdzić możliwość i celowość techniczną i ekonomiczną wdrożenia technologii w skali komercyjnej.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Istotne elementy innowacyjności:

- kompleksowe rozwiązanie instalacji średniej mocy obejmujące układ zgazowania, oczyszczania gazu i jego spalania w możliwie najprostszy sposób,

- sposób udostępniania węgla z wyrobisk kopalnianych z zastosowaniem wierceń kierunkowych,

- sposób oczyszczania gazu surowego częściowo w wyrobiskach kopalnianych,

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Demonstracyjna instalacja PZW stanowi ostatni etap przed wdrożeniem technologii w skali przemysłowej. Obszarem zastosowania jest górnictwo węgla kamiennego, szczególnie w obrębie GZW w rejonach w których kończona jest eksploatacja metodami górniczymi z przyczyn ekonomicznych lub naturalnych (zbyt duża głębokość zasobów) oraz energetyka, szczególnie wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w układach średniej mocy dla zastosowań lokalny.

Forma ochrony: 
Zastrzeżone know-how
Forma komercjalizacji: 
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Krzysztof Stańczyk
E-mail: 
kstanczyk@gig.eu
Telefon: 
32 2592300
Dawca technologiiGłówny Instytut Górnictwa

Kontakt z ARP


CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.