Aparat do badania wytrzymałości mechanicznej peletów z biomasy - „PELTEST”Aparat do badania wytrzymałości mechanicznej peletów z biomasy - „PELTEST”

Opis technologii: 

Oferowane producentom energii przez dostawców biomasy biopaliwa stałe w postaci pelletów powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną. Pelet o słabej wytrzymałości staje się materiałem sypkim, stwarzającym problemy logistyczne i eksploatacyjne. Sypki materiał biomasowy niesie ze sobą również  wzrost ryzyka zapłonu bądź wybuchu na przykład na przesypach instalacji nawęglania bloków energetycznych. Nie każdy oferowany materiał roślinny może być biopaliwem o takich właściwościach mechanicznych, które pozwolą na transport, składowanie i podanie w systemach zakładu wytwarzającego energię bez znaczących strat jakościowych.

Badanie wytrzymałości mechanicznej peletów pozwala na kontrolę jakości dostarczanego biopaliwa, a co za tym idzie, wybór tych wytwórców i dostawców, którzy zapewnią odpowiednią jego jakość, co w rezultacie przełoży się na bezproblemową eksploatację urządzeń wytwórczych.

Wytrzymałość mechaniczna (Mechanical Durability) jest również jedną z podstawych wielkości  klasyfikujących pelet oraz stanowi istotny element  wydania certyfikatu DINplus i ENplus zgodnie z normą EN 14961-2.

Opracowany przez instytut aparat do badania wytrzymałości mechanicznej peletów jest odpowiedzią na realną potrzebę rynku i oprócz umożliwienia zobiektywizowania procesu kontroli jakościowej dostarczanych peletów wspomaga producentów i odbiorców w przypadku sporów jakościowych dotyczących wytrzymałości mechanicznej peletów.

Budowa i sposób działania aparatu spełnia wymagania norm  EN 15210-1 i EN ISO 17831-1.

Metodyka badań z wykorzystaniem aparatu otrzymała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i została wdrożona w Laboratoriach Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Zapewniamy pomoc na etapie wdrażania i przeprowadzania walidacji procedury badawczej z użyciem naszego aparatu. 

Zapewniamy sprawny serwis gwarancyjny.

Aparat umożliwia także ocenę wytrzymałości mechanicznej peletów wytwarzanych z segregowanych frakcji odpadów komumalnych (pelety z SRF, RDF).

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Urządzenie wyróżnia się:

 • Zgodnością z najnowszymi normami EN 15210-1, EN ISO 17831-1

 • Wzorową ergonomią i automatyzacją obsługi

 • Nowoczesną linią wzorniczą

 • Bezpieczeństwem i komfortem obsługi

 

Korzyści dla "biorców" (wytwórców i dostawców biomasy):

 • Nadzór nad jakością produktu

 • Gwarancja spełnienia wymagań odbiorców biomasy

 • Eliminacja problemów logistycznych i zagrożeń wybuchowych

 • Dobór właściwych surowców i dostawców w celu wytworzenia produktu o odpowiednich parametrach

   

Korzyści dla odbiorców peletów:

 • Zapewnienie paliwa zgodnego z charakterystyką urządzeń wytwórczych

 • Ograniczenie ryzyka zapłonu i wybuchu

 • Wiarygodne podstawy rozliczeń z dostawcami

 • Stała kontrola parametrów paliwa

 • Obiektywne narzędzie w przypadku sporów jakościowych

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

PELTEST skierowany jest do energetyki zawodowej, małej i średniej energetyki, dostawców biomasy, jednostek kontrolujących i uwierzytelniających, laboratoriów badawczych wydających wyniki do certyfikatów DINplus i ENplus, spalarni odpadów zasilanych paliwem w postaci peletów. Zastosowanie: Nadzór nad jakością produktu, gwarancja spełnienia wymagań odbiorców biomasy, eliminacja problemów logistycznych, dobór właściwych surowców do wytworzenia produktu o odpowiednich parametrach, zapewnienie paliwa zgodnego z charakterystyką urządzeń wytwórczych, ograniczenie ryzyka zapłonu i wybuchu, wiarygodne podstawy rozliczeń z dostawcami, obiektywne narzędzie w przypadku sporów jakościowych.

Forma ochrony: 
Zarejestrowany wzór użytkowy
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Jarosław Zuwała
E-mail: 
jzuwala@ichpw.pl
Telefon: 
032/2715152
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP


CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.