Laserowy czujnik drgań i wychyleńLaserowy czujnik drgań i wychyleń

Opis technologii: 

Istnieje potrzeba ciągłego monitoringu zachowania się szeregu obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej. Spełnienie powyższych wymagań możliwe jest przy zastosowaniu opracowanych w Laboratorium Techniki Laserowej GIG laserowych czujników, wyposażonych w cyfrowy system akwizycji i analizy danych. Zasada pomiaru oparta jest na rejestrowaniu odchylenia wiązki laserowej od jej wyjściowego - pionowego położenia zerowego - po przejściu przez klin cieczowy o odpowiednim współczynniku załamania światła i dekremencie tłumienia drgań własnych. Poziom cieczy jest bezwzględnym pomiarowym układem odniesienia, a kąt pomiędzy normalną do powierzchni cieczy, a osią czujnika, jest kątem wychylenia czujnika i obiektu, na którym jest on zainstalowany. Sygnał z każdej części krzemowego fotodetektora wprowadzany jest przy pomocy karty A/D do cyfrowego rejestratora, gdzie następuje  analiza i rejestracja sygnału. Rozwiązanie chronione jest Polskim Patentem P-322 933.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Analiza danych pomiarowych, uzyskanych za pomocą czujnika  umożliwia:

  • identyfikację czynników wpływających na stabilność obiektu i ocenę ich uciążliwości
  • ustalenie stopnia utraty wartości użytkowych
  • podjęcie we właściwym czasie decyzji o zastosowaniu odpowiedniej profilaktyki budowlanej czy innych  zabezpieczeń.
Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Ciągłe monitorowanie zachowania się obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej.

Parametry pomiarowe i charakterystyka techniczna czujnika:

  • zakres pomiaru + 5 mm/m (z możliwością przestrajania od 2 do 50 mm/m)
  • rozdzielczość + 0.01 mm/m
  • częstotliwość drgań
  • napięcie zasilania urządzenia .......... 230 V AC
  • pobór mocy układu pomiarowego..........
  • cyfrowa rejestracja danych

Kontrola z zastosowaniem takiego wyposażenia pomiarowego jest realizowana w szczególności na takich obiektach jak: budynki mieszkalne, kościoły, obiekty zabytkowe, wieże szybowe, maszty, kominy itp.

Forma ochrony: 
Patent
Dojrzałość technologii: 
Funkcjonująca na rynku (wdrożona w praktyce przemysłowej)
Forma komercjalizacji: 
Komercyjne usługi badawcze

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Adam Szade
E-mail: 
a.szade@gig.eu
Telefon: 
32 2592240
Dawca technologiiGłówny Instytut Górnictwa

Kontakt z ARP


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z ( np. realizacją zgłoszenia). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu [ np. przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną] na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.