Kontakt 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Oddział w Katowicach

 

ul. Mikołowska 100 

40-065 Katowice

tel.: (+48 32) 757 48 00

fax: +48 32 757 48 69

 
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. 
 
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, 
kapitał zakładowy: 5.286.215.000,00 zł,  kapitał wpłacony: 5.286.215.000,00 zł, 
KRS: 0000037957, NIP: 526-030-02-04

 Formularz kontaktowy