forum innowacyjnego węgla
Czytaj więcej
Czyste technologie węglowe
Czytaj więcej
Napisali do Nas
Czytaj więcej
źródła finansowania
Czytaj więcej
baza zasobów
Czytaj więcej


Informacje bieżące

Plany produkcji ogniw wodorowych
JSW pracuje nad koncepcją produkcji ogniw wodorowych. Na terenie nieczynnego zakładu chce stworzyć...
GEO-METAN -Kluczowe firmy rozpoczynają współpracę przy wydobyciu metanu z pokładów węgla
W Katowicach przedstawiciele zarządów spółek górniczych i energetycznych PGNiG, PGG, JSW i Tauron...
NFOŚiGW - dotacje i pożyczki na zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin
Od 15 stycznia do 30 listopada 2018 r. można ubiegać się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i...

Informacje archiwalne

Zielone Czeki'2018
WFOŚiGW w Katowicach ogłasza kolejną edycję prestiżowych nagród przyznawanych od 1994 roku z okazji...
III Konferencja METAN KOPALNIANY Energia-Ekologia-Ekonomia, 15 lutego 2018 r.
Katowicki Oddział ARP S.A. Podsumowanie prelekcji wystąpienia pt. „Charakterystyka ilości i stopnia...
Błękitne złoto rodem ze Śląska
Według szacunków Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB wydobywalne zasoby metanu w złożach...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Istotne informacje

Chmura tagów

DINplus EN 15210-1 EN ISO 17831-1 jakość koksu koks oczyszczanie spalin paliwo przyrząd metrologiczny rozkrusz wytrzymałość mechaniczna peletów węgiel środowisko

Newsletter

Zapisz się otrzymuj informacje o nowościach

Programy regionalne

Regionalne Programy Operacyjne Województwa Śląskiego Regionalne Programy Operacyjne dla województwa śląskiego są realizowane w oparciu projekty o  kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu....
Dowiedz się więcej

Oczyszczanie spalin

Jednym z istotnych problemów technologicznych ostatnich lat jest wdrożenie technologii odzysku energii z frakcji odpadów palnych (SRF) wytwarzanych w instalacjach mechaniczno-biologicznego...
Dowiedz się więcej

Formularz kontaktowy