Instalacja oczyszczania gazów z procesu zgazowania węgla o wydajności oczyszczania do 2500m3/hInstalacja oczyszczania gazów z procesu zgazowania węgla o wydajności oczyszczania do 2500m3/h

Opis technologii: 

Projektowa wydajność instalacji - do 2500 m3n/h gazu surowego o temperaturze wlotowej do 350 oC. Wydajność odkraplania gazu z kondensatów wodno - smołowych - do 200 kg/h kondensatu. Zawartość składników kondensujących po oczyszczeniu: WWA3n (3n w wariancie z płuczką olejową); Fenole 3n; zawartość pyłów3n.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Oczyszczanie gazów palnych z zanieczyszczeń powodujących utrudnienia w eksploatacji urządzeń energetycznego wykorzystania tych gazów. Możliwe jest zastosowanie instalacji w dwóch wariantach: a. dla urządzeń energetycznego spalania w komorach atmosferycznych, b - dla urządzeń spalania z komorami ciśnieniowymi (silnik gazowy, turbina gazowa).

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Gazy z procesów zgazowania, gazy procesowe ujęte z instalacji przemysłowych, gazowe produkty  procesów zgazowania węgla i biomasy, gazy z procesu chemicznej przeróbki węgla, gaz z procesu podziemnego zgazowania węgla i gazowe produkty procesów redukcji.

Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Zastrzeżone know-how
Dojrzałość technologii: 
Gotowa do wprowadzenia na rynek
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Piotr Mocek
E-mail: 
p.mocek@gig.eu
Telefon: 
32 2592373
Dawca technologiiGłówny Instytut Górnictwa

Kontakt z ARP


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z ( np. realizacją zgłoszenia). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu [ np. przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną] na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.