GEO-METAN -Kluczowe firmy rozpoczynają współpracę przy wydobyciu metanu z pokładów węglaW Katowicach przedstawiciele zarządów spółek górniczych i energetycznych PGNiG, PGG, JSW i Tauron podpisali list intencyjny w sprawie współpracy między spółkami przy realizacji programu Geo – Metan. Współpraca pomoże zwiększyć krajowe wydobycie gazu ziemnego, zmniejszyć koszty wydobycia węgla i poprawić bezpieczeństwo górników pracujących pod ziemią.

Celem programu Geo – Metan jest rozwój krajowych technologii poszukiwania i wydobycia metanu z pokładów węgla jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji górniczej, ale też jego komercyjne wykorzystanie.
Dzięki współpracy PGNiG i spółek górniczych oraz energetycznych możliwe będzie przeprowadzenie prac poszukiwawczych i wydobywczych na terenach górniczych, na których planowane jest wydobycie węgla. PGNiG wspólnie z Państwowym Instytutem Geologicznym rozpoczęła już pilotaż projektu w Gilowicach w woj. śląskim. Tu testowe wydobycie metanu z pokładów węgla rozpoczęto w lutym 2017 roku. Od tego czasu uzyskano blisko 900 tys. m sześc. gazu ziemnego o wysokiej zawartości metanu. Jak mówili eksperci potencjał projektu jest ogromny: według szacunków PIG-PIB wydobywalne zasoby metanu w złożach węgla na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wynoszą ok. 170 mld m sześć.
Koszt realizacji podzielonego na etapy programu Geo – Metan ma wynieść około 300 mln zł.

Bezbarwny i bezwonny METAN występuje głównie w złożach - jako podstawowy składnik gazu ziemnego i w pokładach węgla. Jest wysoko energetycznym paliwem, ale w mieszaninie z powietrzemstaje się gazem wybucowym i stwarza zagrożenie dla człowieka.
Powoduje też ocieplenie klimatu, a jego potencjał cieplarniny jest 72-krotnie większy niż dwutlenku wegla. 

 

Istotne informacje