Technologia wytwarzania paliwa formowanego na bazie mułu węglowegoTechnologia wytwarzania paliwa formowanego na bazie mułu węglowego

Opis technologii: 

Technologia produkcji paliwa stałego polega na zmieszaniu w odpowiednich proporcjach mułu węglowego, miału węglowego oraz spoiwa mineralnego i poddaniu tak otrzymanej mieszanki procesowi formowania. Uzyskany produkt podlega następnie sezonowaniu oraz podsuszaniu do zawartości wilgoci zapewniającej odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Podczas procesu produkcji możliwe jest dodanie modyfikatora procesu spalania, zapewniającego zmniejszenie - poniżej poziomu dopuszczalnego - szkodliwej emisji SO2 i NOx powstającej podczas użytkowania paliwa. Możliwy jest również dodatek węgla spiekającego, zapewniający odpowiednią termostabilność paliwa na ruszcie.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Technologia umożliwia wytworzenie paliwa kwalifikowanego na bazie niskojakościowych mułów węglowych.

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Ogrzewnictwo komunalne i indywidualne.

Słowa kluczowe: 
Forma ochrony: 
Patent
Zastrzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Forma komercjalizacji: 
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Sławomir Stelmach
E-mail: 
sstelmach@ichpw.pl
Telefon: 
32/2710041 w 300
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP


CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.