Technologia wytwarzania formowanych koksów aktywnych z ubocznych produktów przemysłu koksowniczegoTechnologia wytwarzania formowanych koksów aktywnych z ubocznych produktów przemysłu koksowniczego

Opis technologii: 

Technologia umożliwia wytwarzanie formowanych koksów aktywnych wyłącznie na bazie produktów przemysłu koksowniczego i mediów technologicznych dostępnych w zakładzie koksowniczym. Istota nowej technologii wytwarzania formowanych koksów aktywnych opiera się na wykorzystaniu w charakterze podstawowego surowca pyłu koksowego, który powstaje jako produkt uboczny w instalacji suchego chłodzenia koksu oraz pozyskiwany jest z odpylania powietrza z układów sortowania koksu. W charakterze lepiszcza pyłu koksowego wykorzystuje się surową smołę koksowniczą. Smołę koksowniczą miesza się na ciepło z pyłem koksowym, a z wytworzonej jednorodnej pasty wytłacza się cylindryczne granule o średnicy ok. 3÷10mm i długości 5÷20mm. Uformowany granulat poddaje się następnie sekwencyjnie procesowi suszenia, karbonizacji oraz aktywacji gazowej parą wodną.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Technologia wykorzystuje trudne do zagospodarowania produkty uboczne procesu koksowania. Pozwala uzyskiwać koksy aktywne o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej.

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Technologia powiązana jest ściśle z branżą koksochemiczną. Produkty uboczne tej branży są surowcami wykorzystywanymi w tej technologii do produkcji użytecznych, bardzo wytrzymałych mechanicznie adsorbentów węglowych.

Słowa kluczowe: 
Forma ochrony: 
Patent
Zastrzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Forma komercjalizacji: 
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Sławomir Stelmach
E-mail: 
sstelmach@ichpw.pl
Telefon: 
32 2710041
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP


CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.