Technologia oczyszczania spalinTechnologia oczyszczania spalin

Opis technologii: 

Technologia symultanicznego oczyszczania spalin na złożach stałych i ruchomych przy użyciu granulatów wapniowo-węglowych, które po wyczerpaniu powierzchniowej zdolności sorpcyjnej poddaje się odnowie poprzez mechaniczne usunięcie zużytej warstwy zewnętrznej. Technologia pozwala wyeliminować wady charakterystyczne dla stosowania adsorbentów węglowych poprzez wykorzystanie w procesach oczyszczania spalin dwuskładnikowych sorbentów wapniowo-węglowych odnawianych powierzchniowo, co umożliwia prowadzenie procesu w układzie jednostopniowym, zarówno na złożach stałych, jak i ruchomych. Technologia umożliwia oczyszczanie gazów przemysłowych ze związków kwaśnych, metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Technologia pozwala wyeliminować wady charakterystyczne dla stosowania adsorbentów węglowych poprzez wykorzystanie w procesach oczyszczania spalin dwuskładnikowych sorbentów wapniowo-węglowych odnawianych powierzchniowo, co umożliwia prowadzenie procesu w układzie jednostopniowym, zarówno na złożach stałych jak i ruchomych. 

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Technologia umożliwia oczyszczanie różnych gazów przemysłowych ze związków kwaśnych, metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych.

Słowa kluczowe: 
Forma ochrony: 
Zastrzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Jarosław Zuwała
E-mail: 
jzuwala@ichpw.pl
Telefon: 
32 2710041
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP


CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.