Sposób konwersji energii i oczyszczania gazu niskokalorycznego, zwłaszcza z podziemnego zgazowania węglaSposób konwersji energii i oczyszczania gazu niskokalorycznego, zwłaszcza z podziemnego zgazowania węgla

Opis technologii: 

Sposób dotyczy spalania gorącego, zanieczyszczonego gazu niskokalorycznego z jednoczesnym jego oczyszczaniem i efektywnym wykorzystaniem wytworzonego ciepła. Dzięki temu redukuje się koszty związane z uprzednim oczyszczaniem.

Gaz niskokaloryczny, zawierający znaczne ilości kondensatów smołowych i siarkowodoru, wprowadza się kątowo do komory spalania z zawiesiną fluidalną przez układ działających naprzemiennie dysz i spala go w strumieniu spalin wylotowych z ekspandera turbiny gazowej zasilanej gazem ziemnym. Spaliny wylotowe wprowadza się do komory spalania osiowo poprzez dystrybutor utleniacza o niskim oporze przepływu. Ciepło wydzielone w trakcie spalania w sposób przeponowy podgrzewa czynnik obiegowy. W efekcie podgrzane zostaje sprężone powietrze zasilając w ten sposób turbinę gazową. Pozostała część energii spalin podgrzewa wymienniki spaliny/ para wodna wytwarzając parę przegrzaną do zasilania turbiny gazowej.

Ten nowy sposób pozwala na prowadzenie sorpcji związków siarki z gazu bez obecności paliwa stałego w zawiesinie fluidalnej.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Dzięki jednoczesnemu spalaniu gorącego, zanieczyszczonego gazu z operacją oczyszczania redukuje się koszty wynikające z konieczności wcześniejszego oczyszczania, a ponadto efektywnie wykorzystuje się wytworzone ciepło. Pozwala na to nowy sposób doprowadzania i spalania gazu surowego oraz wykorzystanie w procesie warunków umożliwiających termiczny rozkład i spalenie składników kondensujących gazu niskokalorycznego, w tym smół, na zawiesinie fluidalnej cząstek sorbentu i materiału inertnego. Sposób pozwala na wprowadzenie sorpcji związków siarki z gazu bez obecności paliwa stałego w zawiesinie fluidalnej.

Wynalazek pozwala na wykorzystanie produktów procesu przy zaangażowaniu niewielkich środków finansowych, a co za tym idzie przyczyni się do szybszego wdrożenia technologii w przemyśle.

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Efektywne wykorzystanie energii gazów pochodzących z procesów zgazowania a zwłaszcza podziemnego zgazowania węgla. Wykorzystanie energii gazów pochodzących z procesów produkcyjnych. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z gazów. Prowadzenie sorpcji związków siarki z gazu bez obecności paliwa stałego w zawiesinie fluidalnej.

Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Forma komercjalizacji: 
Licencja

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Piotr Mocek
E-mail: 
pmocek@gig.eu
Telefon: 
+48503686763
Dawca technologiiGłówny Instytut Górnictwa

Kontakt z ARP


CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.