PRESTEST - Urządzenie do badania ciśnienia rozprężania węgli koksowychPRESTEST - Urządzenie do badania ciśnienia rozprężania węgli koksowych

Opis technologii: 

Urządzenie do badania ciśnienia rozprężania węgli koksowych to unikalne w świecie rozwiązanie, pozwalające prognozować wielkość generowanego ciśnienia koksowania na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Ciśnienie rozprężania jest istotnym parametrem wsadu węglowego, wpływającym na bezpieczeństwo komory koksowniczej. Umiejętne i dokładne oznaczenie tej właściwości pozwala tak skomponować skład mieszanki wsadowej, by bezpiecznie produkować koks wielkopiecowy o najwyższej jakości, także z węgli niebezpiecznych z punktu widzenia generowania ciśnienia koksowania.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 
  • Niski koszt analizy
  • Powtarzalność i wiarygodność oznaczeń
  • Szybkość pomiaru, ergonomia i łatwość obsługi
  • Ciągłość pomiaru umożliwiająca analizowanie zmian ciśnienia rozprężania podczas całego procesu koksowania
Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Urządzenie pozwala prognozować wielkość generowanego ciśnienia koksowania na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Umiejętne i dokładne oznaczenie tej właściwości pozwala tak skomponować skład mieszanki wsadowej, by bezpiecznie produkować koks wielkopiecowy o najwyższej jakości także z węgli niebezpiecznych.

Zastosowanie:

  • Odbiorcy: producenci węgla koksowego i koksownie
  • Zasady udostępniania – sprzedaż urządzenia
Załączniki: 
Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Bartosz Mertas
E-mail: 
bmertas@ichpw.pl
Telefon: 
32/6216244
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP


CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.