Metanomierz laserowyMetanomierz laserowy

Opis technologii: 

Kotły przystosowywane z powodów ekonomicznych i ekologicznych do spalania metanu pozyskiwanego z kopalni węgla kamiennego wyposażone są w zaawansowane systemy sterowania. Optymalizacja procesu spalania i spełnienie warunków bezpieczeństwa wymagają ciągłego, dokładnego i  bezzwłocznego pomiaru stężenia metanu w linii dosyłowej. Konieczność ta wynika ze zmiennych parametrów dosyłanego gazu, takich jak: koncentracja metanu i innych gazów kopalnianych, zawartość pary wodnej itp., związanych z technologią pozyskiwania metanu z pokładów węgla.

Prezentowany metanomierz jest oryginalną konstrukcją GIG. Zasada działania oparta jest na selektywnej absorpcji promieniowania laserowego w zakresie średniej podczerwieni. Osiągnięte parametry metrologiczne (liniowość charakterystyki, czas reakcji, dokładność i selektywność pomiaru) i budowa przystosowana do pracy w specyficznych warunkach przemysłowych umożliwiły zastosowanie tych urządzeń w  systemach sterowania pracą palników metanowych. Poprawność stosowanych rozwiązań została zweryfikowana w czasie trzyletniej eksploatacji w ciepłowniach spalających gaz pochodzący z odmetanowania różnych kopalń węgla kamiennego.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Testy przeprowadzone w certyfikowanych jednostkach wykazały zakładaną dokładność pomiaru koncentracji metanu, liniową charakterystykę przyrządu, odporność na obecność innych gazów kopalnianych, pary wodnej i pyłów.

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Sterowanie pracą palników metanowych w kotłach przystosowanych (z powodów ekonomicznych i ekologicznych) do spalania metanu pozyskiwanego z kopalni węgla kamiennego.

Dane techniczne metanomierza laserowego  MET7A:

  • zakres pomiarowy: 0-100% obj, dokładność + 1%
  • zasilanie: ~ +230 + 10 – 15%, moc 30VA
  • sygnał wyjściowy (pomiarowy): 4-20 mA, 0-10 V
  • wyjście sterujące: przekaźnikowe OPEN – ERROR, CLOSE – O.K.,

gabaryty i masa:
głowica pomiarowa 10 kg, 120x120x200
moduł obróbki sygnału 5 kg, 400x400x210

Forma ochrony: 
Patent
Forma komercjalizacji: 
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Adam Szade
E-mail: 
a.szade@gig.eu
Telefon: 
32 259 2240
Dawca technologiiGłówny Instytut Górnictwa

Kontakt z ARP


CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.