Instalacja oczyszczania gazów z procesu zgazowania węgla o wydajności oczyszczania do 2500m3/hInstalacja oczyszczania gazów z procesu zgazowania węgla o wydajności oczyszczania do 2500m3/h

Opis technologii: 

Projektowa wydajność instalacji - do 2500 m3n/h gazu surowego o temperaturze wlotowej do 350 oC. Wydajność odkraplania gazu z kondensatów wodno - smołowych - do 200 kg/h kondensatu. Zawartość składników kondensujących po oczyszczeniu: WWA3n (3n w wariancie z płuczką olejową); Fenole 3n; zawartość pyłów3n.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Oczyszczanie gazów palnych z zanieczyszczeń powodujących utrudnienia w eksploatacji urządzeń energetycznego wykorzystania tych gazów. Możliwe jest zastosowanie instalacji w dwóch wariantach: a. dla urządzeń energetycznego spalania w komorach atmosferycznych, b - dla urządzeń spalania z komorami ciśnieniowymi (silnik gazowy, turbina gazowa).

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Gazy z procesów zgazowania, gazy procesowe ujęte z instalacji przemysłowych, gazowe produkty  procesów zgazowania węgla i biomasy, gazy z procesu chemicznej przeróbki węgla, gaz z procesu podziemnego zgazowania węgla i gazowe produkty procesów redukcji.

Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Zastrzeżone know-how
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Piotr Mocek
E-mail: 
p.mocek@gig.eu
Telefon: 
32 2592373
Dawca technologiiGłówny Instytut Górnictwa

Kontakt z ARP


CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.