Technologia zgazowania węgla w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnymTechnologia zgazowania węgla w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym

Opis technologii: 

Technologia zgazowania węgla kamiennego oraz brunatnego w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przeznaczona jest do zgazowania paliw stałych w warunkach podwyższonego ciśnienia. W procesie konwersji paliw stałych wykorzystywane są CO2, O2, H2O i powietrze (lub ich mieszaniny). Wykorzystywanie CO2 jako czynnika zgazowującego pozwala na obniżenie zużycia surowca i tlenu w procesie. Technologia może być zastosowana dla wysokoefektywnej, „zero-emisyjnej” produkcji paliw i energii elektrycznej. Technologia zmniejsza emisję gazów cieplarnianych poprzez chemiczną utylizację CO2.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 
  • Istotna poprawa efektywności procesu zgazowania paliw stałych.
  • Zmniejszenie gabarytów instalacji zgazowania.
  • Możliwości rozwoju gospodarki niskoemisyjnej opartej na czystym węglu.
  • Możliwość wykorzystania strumienia CO2 jako surowca.
  • Zmniejszenie zużycia paliw pierwotnych.
  • Poprawa jakości (składu) gazu syntezowego.
Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Firmy i instytucje działające w sektorze energetyki i chemii.

Projektanci i dostawcy technologii energetycznych i chemicznych.

Inna forma ochrony: 
Know-how chronione prawami autorskimi
Forma ochrony: 
Inna forma ochrony
Dojrzałość technologii: 
Gotowa do demonstracji
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Tomasz Iluk
E-mail: 
tiluk@ichpw.pl
Telefon: 
665 792 052
Strona www: 
www.ichpw.pl
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z ( np. realizacją zgłoszenia). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu [ np. przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną] na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.