Technologia zgazowania biomasy w reaktorze ze złożem stałym dla produkcji w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepłaTechnologia zgazowania biomasy w reaktorze ze złożem stałym dla produkcji w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła

Opis technologii: 

Technologia zgazowania biomasy w innowacyjnym generatorze gazu ze złożem stałym GazEla przeznaczona jest do wytwarzania w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła w rozproszonych układach energetycznych charakteryzujących się małą oraz średnią mocą. Wytworzony w reaktorze gaz procesowy z biomasy, po oczyszczeniu kierowany jest do gazowego silnika tłokowego, w którym jest efektywnie spalany w celu produkcji w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła. Technologia zgazowania biomasy w reaktorze ze złożem stałym GazEla jest wspólnie rozwijana przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz firmę SYNGAZ S.A., która jest komercyjnym  partnerem w rozwoju tej technologii. Podjęta współpraca zaowocowała weryfikacją i potwierdzeniem parametrów nominalnych technologii w skali demonstracyjnej (ok. 1,5 MWt).

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 
  • Wykorzystanie lokalnych zasobów biomasy oraz odpadów poprodukcyjnych jako użytecznego paliwa dla produkcji w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła.
  • Rozwój energetyki rozproszonej: lokalny wytwórca – lokalny odbiorca.
  • Zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym kraju.
Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Firmy i instytucje działające w sektorze energetyki rozproszonej.

Projektanci i dostawcy technologii energetycznych.

Forma ochrony: 
Patent
Zarejestrowany wzór użytkowy
Inna forma ochrony
Dojrzałość technologii: 
Gotowa do wprowadzenia na rynek
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Tomasz Iluk
E-mail: 
tiluk@ichpw.pl
Telefon: 
665 792 052
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z ( np. realizacją zgłoszenia). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu [ np. przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną] na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.