Technologia wytwarzania paliwa zawiesinowegoTechnologia wytwarzania paliwa zawiesinowego

Opis technologii: 

Technologia wytwarzania paliwa zawiesinowego o zawartości węgla 60-70% i stabilności min. 7 dni (w warunkach statycznych).

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 
 • ograniczenie zużycia paliw pochodzenia petrochemicznego poprzez możliwość zastąpienia olejów opałowych węglowym paliwem zawiesinowym, wytwarzanym na bazie surowca krajowego,
 • obniżenie kosztów wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w porównaniu z ich wytwarzaniem na bazie ropopochodnych paliw płynnych,
 • obniżenie emisji zanieczyszczeń gazowych poprzez zastąpienie węgla w postaci tradycyjnej paliwem zawiesinowym (również możliwość elastycznego zastępowania węgla kamiennego
  w postaci suchej w przypadku, gdy przekroczone są wskaźniki emisyjne),
 • możliwość efektywniejszego wykorzystania do produkcji ciepła i energii elektrycznej dostępnego surowca krajowego, w tym możliwość zagospodarowania silnie zawodnionych węgli (flotokoncentratów),
 • możliwość zwiększenia elastyczności i efektywności pracy istniejących bloków energetycznych
  w niskim zakresie obciążeń,
 • brak zagrożenia wybuchem lub niekontrolowanym zapłonem paliwa.
Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Duża energetyka i energetyka przemysłowa

 • paliwo do niskich obciążeń kotła,
 • paliwo do dyspersyjnych reaktorów zgazowania,
 • paliwo podstawowe.
Słowa kluczowe: 
Forma ochrony: 
Zastrzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Dojrzałość technologii: 
Wymagająca prac B+R
Forma komercjalizacji: 
Licencja

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Karina Ignasiak
E-mail: 
kignasiak@ichpw.pl
Telefon: 
32/6216356
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z ( np. realizacją zgłoszenia). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu [ np. przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną] na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.