Technologia wytwarzania paliwa formowanego na bazie mułu węglowegoTechnologia wytwarzania paliwa formowanego na bazie mułu węglowego

Opis technologii: 

Technologia produkcji paliwa stałego polega na zmieszaniu w odpowiednich proporcjach mułu węglowego, miału węglowego oraz spoiwa mineralnego i poddaniu tak otrzymanej mieszanki procesowi formowania. Uzyskany produkt podlega następnie sezonowaniu oraz podsuszaniu do zawartości wilgoci zapewniającej odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Podczas procesu produkcji możliwe jest dodanie modyfikatora procesu spalania, zapewniającego zmniejszenie - poniżej poziomu dopuszczalnego - szkodliwej emisji SO2 i NOx powstającej podczas użytkowania paliwa. Możliwy jest również dodatek węgla spiekającego, zapewniający odpowiednią termostabilność paliwa na ruszcie.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Technologia umożliwia wytworzenie paliwa kwalifikowanego na bazie niskojakościowych mułów węglowych.

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Ogrzewnictwo komunalne i indywidualne.

Słowa kluczowe: 
Forma ochrony: 
Patent
Zastrzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Dojrzałość technologii: 
Gotowa do wprowadzenia na rynek
Forma komercjalizacji: 
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Sławomir Stelmach
E-mail: 
sstelmach@ichpw.pl
Telefon: 
32/2710041 w 300
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z ( np. realizacją zgłoszenia). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu [ np. przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną] na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.