Technologia wytwarzania formowanych koksów aktywnych z ubocznych produktów przemysłu koksowniczegoTechnologia wytwarzania formowanych koksów aktywnych z ubocznych produktów przemysłu koksowniczego

Opis technologii: 

Technologia umożliwia wytwarzanie formowanych koksów aktywnych wyłącznie na bazie produktów przemysłu koksowniczego i mediów technologicznych dostępnych w zakładzie koksowniczym. Istota nowej technologii wytwarzania formowanych koksów aktywnych opiera się na wykorzystaniu w charakterze podstawowego surowca pyłu koksowego, który powstaje jako produkt uboczny w instalacji suchego chłodzenia koksu oraz pozyskiwany jest z odpylania powietrza z układów sortowania koksu. W charakterze lepiszcza pyłu koksowego wykorzystuje się surową smołę koksowniczą. Smołę koksowniczą miesza się na ciepło z pyłem koksowym, a z wytworzonej jednorodnej pasty wytłacza się cylindryczne granule o średnicy ok. 3÷10mm i długości 5÷20mm. Uformowany granulat poddaje się następnie sekwencyjnie procesowi suszenia, karbonizacji oraz aktywacji gazowej parą wodną.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Technologia wykorzystuje trudne do zagospodarowania produkty uboczne procesu koksowania. Pozwala uzyskiwać koksy aktywne o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej.

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Technologia powiązana jest ściśle z branżą koksochemiczną. Produkty uboczne tej branży są surowcami wykorzystywanymi w tej technologii do produkcji użytecznych, bardzo wytrzymałych mechanicznie adsorbentów węglowych.

Słowa kluczowe: 
Forma ochrony: 
Patent
Zastrzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Dojrzałość technologii: 
Gotowa do demonstracji
Forma komercjalizacji: 
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Sławomir Stelmach
E-mail: 
sstelmach@ichpw.pl
Telefon: 
32 2710041
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z ( np. realizacją zgłoszenia). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu [ np. przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną] na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.