Technologia wychwytu CO2 ze spalin i gazów przemysłowychTechnologia wychwytu CO2 ze spalin i gazów przemysłowych

Opis technologii: 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) rozwija technologię absorpcji chemicznej CO2 ze spalin oraz gazów procesowych o szerokim zakresie stężeń CO2. Punktem wyjścia jest znana z oczyszczania gazu ziemnego metoda aminowa. W stosunku do klasycznych rozwiązań w prezentowanej technologii zastosowano modyfikacje procesowe w układzie absorpcji oraz desorpcji pozwalające na poprawę sprawności procesu oraz obniżenie energochłonności energetycznej procesu. Kolejne usprawnienia technologii dokonywane są w oparciu o badania badawczo rozwojowe realizowane od 2010 roku z partnerami z przemysłu energetycznego i chemicznego.

FILM

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 
  • Istotna poprawa efektywności procesu
  • Możliwość pozyskania strumienia CO2 o wysokiej czystości, także do celów spożywczych.
  • Możliwości rozwoju gospodarki niskoemisyjnej opartej na czystym węglu.
  • Możliwość aplikacji w wielu gałęziach przemysłu np.: energetycznym,  hutniczym,  cementowym, chemicznym i nawozowym
  • Technologia stanowi niezbędny element przy rozwoju technologii utylizacji CO2
Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

-

Załączniki: 
Forma ochrony: 
Zastrzeżone know-how
Dojrzałość technologii: 
Gotowa do wprowadzenia na rynek
Forma komercjalizacji: 
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Adam Tatarczuk
E-mail: 
atatarczuk@ichpw.pl
Telefon: 
664025647
Strona www: 
www.ichpw.pl/centrum-badan-technologicznych/
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z ( np. realizacją zgłoszenia). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu [ np. przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną] na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.