Technologia oczyszczania spalinTechnologia oczyszczania spalin

Opis technologii: 

Technologia symultanicznego oczyszczania spalin na złożach stałych i ruchomych przy użyciu granulatów wapniowo-węglowych, które po wyczerpaniu powierzchniowej zdolności sorpcyjnej poddaje się odnowie poprzez mechaniczne usunięcie zużytej warstwy zewnętrznej. Technologia pozwala wyeliminować wady charakterystyczne dla stosowania adsorbentów węglowych poprzez wykorzystanie w procesach oczyszczania spalin dwuskładnikowych sorbentów wapniowo-węglowych odnawianych powierzchniowo, co umożliwia prowadzenie procesu w układzie jednostopniowym, zarówno na złożach stałych, jak i ruchomych. Technologia umożliwia oczyszczanie gazów przemysłowych ze związków kwaśnych, metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Technologia pozwala wyeliminować wady charakterystyczne dla stosowania adsorbentów węglowych poprzez wykorzystanie w procesach oczyszczania spalin dwuskładnikowych sorbentów wapniowo-węglowych odnawianych powierzchniowo, co umożliwia prowadzenie procesu w układzie jednostopniowym, zarówno na złożach stałych jak i ruchomych. 

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Technologia umożliwia oczyszczanie różnych gazów przemysłowych ze związków kwaśnych, metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych.

Słowa kluczowe: 
Forma ochrony: 
Zastrzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Dojrzałość technologii: 
Gotowa do wprowadzenia na rynek
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Jarosław Zuwała
E-mail: 
jzuwala@ichpw.pl
Telefon: 
32 2710041
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z ( np. realizacją zgłoszenia). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu [ np. przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną] na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.