Technologia adsorpcyjnego oczyszczania spalin za pomocą sorbentów z osadów ściekowychTechnologia adsorpcyjnego oczyszczania spalin za pomocą sorbentów z osadów ściekowych

Opis technologii: 

Technologia umożliwia adsorpcyjne oczyszczanie spalin i innych gazów odpadowych na stałych i ruchomych złożach sorbentów otrzymywanych poprzez termiczną przeróbkę osadów ściekowych przy ograniczonym dostępie tlenu.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Technologia pozwala na zastąpienie tradycyjnych adsorbentów węglowych wykorzystywanych w oczyszczaniu gazów przemysłowych tanimi adsorbentami wytwarzanymi na bazie osadów ściekowych, a tym samym ograniczyć koszt tego procesu. Technologia gwarantuje uzyskanie wymaganych przepisami prawa poziomów emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Adsorpcyjne oczyszczanie gazów procesowych w różnych branżach.

Forma ochrony: 
Zastrzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Dojrzałość technologii: 
Gotowa do demonstracji
Forma komercjalizacji: 
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Ryszard Wasielewski
E-mail: 
rwasielewski@ichpw.pl
Telefon: 
32/6216352
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z ( np. realizacją zgłoszenia). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu [ np. przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną] na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.