Technologia adsorpcyjnego oczyszczania spalin za pomocą sorbentów z osadów ściekowychTechnologia adsorpcyjnego oczyszczania spalin za pomocą sorbentów z osadów ściekowych

Opis technologii: 

Technologia umożliwia adsorpcyjne oczyszczanie spalin i innych gazów odpadowych na stałych i ruchomych złożach sorbentów otrzymywanych poprzez termiczną przeróbkę osadów ściekowych przy ograniczonym dostępie tlenu.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Technologia pozwala na zastąpienie tradycyjnych adsorbentów węglowych wykorzystywanych w oczyszczaniu gazów przemysłowych tanimi adsorbentami wytwarzanymi na bazie osadów ściekowych, a tym samym ograniczyć koszt tego procesu. Technologia gwarantuje uzyskanie wymaganych przepisami prawa poziomów emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Adsorpcyjne oczyszczanie gazów procesowych w różnych branżach.

Forma ochrony: 
Zastrzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Dojrzałość technologii: 
Gotowa do demonstracji
Forma komercjalizacji: 
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Ryszard Wasielewski
E-mail: 
rwasielewski@ichpw.pl
Telefon: 
32/6216352
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP