Przyrząd do mierzenia emisji ditlenku węgla z hałd kopalnianych.Przyrząd do mierzenia emisji ditlenku węgla z hałd kopalnianych.

Opis technologii: 

Przyrząd do mierzenia poziomu emisji ditlenku węgla z hałd górniczych powstał w ramach projektu rozwojowego „System zarządzania likwidacją emisji CO2 ze zwałowisk odpadów powęglowych” o akronimie COOL’S. Rezultatem jest opracowany przenośny zestaw pomiarowy do badań w terenie. W zestawie znajdują się oprócz opracowanego miernika CO2 IR-GIG i klosza desorpcyjnego - anemometr ultradźwiękowy do pomiaru siły i róży wiatru, przepływomierz, pirometr optyczny, moduł zasilająco-rejestrujący. Taki przyrząd pomiarowy umożliwia pomiar, a następnie bilansowanie wypływu ditlenku węgla z hałd górniczych w każdych warunkach, łącznie z pomiarem w obrębie obszarów zapożarowanych. Monitorowanie tego typu emiterów gazów cieplarnianych umożliwia podjęcie działań technologicznych przeciwdziałających emisji CO2 do środowiska.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Nowością jest opracowanie zestawu pomiarowego dla bilansowania emisji CO2 z hałd górniczych. Pomiar emisji CO2 w szerokim zakresie stężeń możliwy jest dzięki opracowaniu dedykowanego miernika własnej produkcji. Pomiar, wg. znanej zasady jest wynikiem różnicy absorpcji monochromatycznego, podczerwonego promieniowania laserowego promieniowania dla dwóch różnych długości fal w wykorzystywanym paśmie widma absorpcji CO2. Charakteryzuje się on jednak szerokim zakresem pomiarowym (0-50 000 ppm), liniowością charakterystyki, odpornością na inne gazy pożarowe, zadymienie, zmiany temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza. Dokładność pomiarów jest rzędu 1% skali. Umożliwiły to zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, w tym konstrukcja samej komory pomiarowej, która  odbiera jednocześnie ciepło z chłodziarek elektrycznych stabilizujących temperaturę emitera i detektora podczerwieni. Uzyskano wysoką dokładność pomiaru i możliwość pomiaru zarówno niskich jak i wysokich stężeń.

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Przyrząd pomiarowy umożliwia pomiar, a nastepnie bilansowanie wypływu ditlenku węgla z hałd górniczych w każdych warunkach, łącznie z pomiarem w obrębie obszarów zapożarowanych. Monitorowanie tego typu  emiterów gazów cieplarnianych umożliwia podjęcie działań technologicznych przeciwdziałających emisji CO2 z hałd do środowiska.

Dodatkowe Informacje:

Wynalazek w znaczący sposób przyczynia się do poprawy stanu środowiska poprzez monitoring i bilansowanie emisji CO2 jako gazu cieplarnianego z hałd górniczych. Umożliwia on podejmowanie trafnych decyzji dotyczących rozwiązywania problemu szeroko rozumianej emisji ze zwałowisk odpadów powęglowych, w tym szkodliwego wpływu na zdrowie społeczności zamieszkałych na terenach oddziaływania takich obiektów. Możliwe jest opracowanie iskrobezpiecznej wersji miernika, która podniesie bezpieczeństwo pracy w kopalniach, umożliwi kontrolę emisji CO2 z kopalni lub monitoring obszarów około pożarowych jak i sterowaniem procesami podziemnego zgazowania węgla.

Konstrukcja wynalazku – przyrządu rozumianego jako zestaw pomiarowy do mierzenia emisji CO2 jest podobna do nowatorskich  rozwiązań zastosowanych dla pomiaru emisji CO2 z terenów zielonych (klosz, miernik IR CO2, komputer). Istotną innowacją jest opracowanie takiego przyrząd, który umożliwia pomiar i bilansowanie emisji z hałd górniczych będących nawet w stanie zapożarowania. Znane są konstrukcje mierników optycznych IR CO2, zarówno za granicą, jak i w Polsce. Jednak ich górne zakresy pomiarowe, jak i dokładności odbiegają od opracowanego rozwiązania.

Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Dojrzałość technologii: 
Gotowa do wprowadzenia na rynek
Forma komercjalizacji: 
Komercyjne usługi badawcze

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Adam Szade
E-mail: 
a.szade@gig.eu
Telefon: 
32 259 2240
Dawca technologiiGłówny Instytut Górnictwa

Kontakt z ARP


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z ( np. realizacją zgłoszenia). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu [ np. przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną] na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.