PRESTEST - Urządzenie do badania ciśnienia rozprężania węgli koksowychPRESTEST - Urządzenie do badania ciśnienia rozprężania węgli koksowych

Opis technologii: 

Urządzenie do badania ciśnienia rozprężania węgli koksowych to unikalne w świecie rozwiązanie, pozwalające prognozować wielkość generowanego ciśnienia koksowania na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Ciśnienie rozprężania jest istotnym parametrem wsadu węglowego, wpływającym na bezpieczeństwo komory koksowniczej. Umiejętne i dokładne oznaczenie tej właściwości pozwala tak skomponować skład mieszanki wsadowej, by bezpiecznie produkować koks wielkopiecowy o najwyższej jakości, także z węgli niebezpiecznych z punktu widzenia generowania ciśnienia koksowania.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 
  • Niski koszt analizy
  • Powtarzalność i wiarygodność oznaczeń
  • Szybkość pomiaru, ergonomia i łatwość obsługi
  • Ciągłość pomiaru umożliwiająca analizowanie zmian ciśnienia rozprężania podczas całego procesu koksowania
Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Urządzenie pozwala prognozować wielkość generowanego ciśnienia koksowania na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Umiejętne i dokładne oznaczenie tej właściwości pozwala tak skomponować skład mieszanki wsadowej, by bezpiecznie produkować koks wielkopiecowy o najwyższej jakości także z węgli niebezpiecznych.

Zastosowanie:

  • Odbiorcy: producenci węgla koksowego i koksownie
  • Zasady udostępniania – sprzedaż urządzenia
Załączniki: 
Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Inna forma ochrony
Dojrzałość technologii: 
Gotowa do wprowadzenia na rynek
Forma komercjalizacji: 
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Bartosz Mertas
E-mail: 
bmertas@ichpw.pl
Telefon: 
32/6216244
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z ( np. realizacją zgłoszenia). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu [ np. przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną] na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.