KARBOTEST - Urządzenie do badania procesu koksowania węglaKARBOTEST - Urządzenie do badania procesu koksowania węgla

Opis technologii: 

Urządzenie do badania procesu koksowania węgla to narzędzie umożliwiające ocenę jakości węgli i ich mieszanek pod kątem przydatności w procesie koksowania, przez co znacząco wspomaga komponowanie składu mieszanek węglowych. Jednostkowa masa wsadu (4-5 kg) umożliwia uzyskanie koksu w ilości wystarczającej dla wiarygodnej oceny jego właściwości, w szczególności do oznaczania wskaźników CRI i CSR. Stanowi to podstawę przy prognozowaniu jakości koksu przemysłowego.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 
  • Pełna symulacja procesu koksowania w skali laboratoryjnej
  • Ograniczenie ilości kosztownych testów przemysłowych
  • Prognozowanie jakości koksu (ilość wytworzonego koksu wystarcza dla oznaczenia wskaźników CRI i CSR)
  • Bilansowanie procesu koksowania węgla
  • Ergonomia, łatwość pracy, nowoczesny design
Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 
  • Producenci węgla koksowego i koksownie
  • Zasady udostępniania – sprzedaż urządzenia
Inna forma ochrony: 
znak towarowy
Słowa kluczowe: 
Forma ochrony: 
Inna forma ochrony
Dojrzałość technologii: 
Funkcjonująca na rynku (wdrożona w praktyce przemysłowej)
Forma komercjalizacji: 
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Bartosz Mertas
E-mail: 
bmertas@ichpw.pl
Telefon: 
32/6216244
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z ( np. realizacją zgłoszenia). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu [ np. przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną] na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.