Autotermiczna instalacja do uwęglania biomasyAutotermiczna instalacja do uwęglania biomasy

Opis technologii: 

Autotermiczna instalacja do toryfikacji biomasy w sposób bezprzeponowy o wydajności 50 kg/h produktu. Medium grzewcze: torgaz (300-450oC).

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 
  • poprawa właściwości paliwowych biomasy (wartości opałowej, zdolności przemiałowej, homogeniczności, zdolności magazynowania),
  • możliwość wykorzystania biomas o różnych właściwościach fizyko-chemicznych (w tym biomas pochodzenia odpadowego),
  • możliwość prowadzenia procesu w szerokim spektrum temperatury co umożliwia również produkcję biowęgla,
  • możliwość prowadzenia procesu w sposób autotermiczny.
Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 
  • przewoźna instalacjo do toryfikacji biomasy na cele energetyczne,
  • stacjonarna instalacja do toryfikacji biomasy zintegrowana z węzłem peletyzacji,
  • przewoźna instalacja do produkcji biowęgla jako nośnika nawozów oraz ulepszacza gleb.
Forma ochrony: 
Zastrzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Dojrzałość technologii: 
Wymagająca prac B+R
Forma komercjalizacji: 
Licencja

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Karina Ignasiak
E-mail: 
kignasiak@ichpw.pl
Telefon: 
32/6216356
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z ( np. realizacją zgłoszenia). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu [ np. przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną] na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.