Aparat do badania wytrzymałości mechanicznej peletów z biomasy - „PELTEST”Aparat do badania wytrzymałości mechanicznej peletów z biomasy - „PELTEST”

Opis technologii: 

Oferowane producentom energii przez dostawców biomasy biopaliwa stałe w postaci pelletów powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością. Pelet o słabej wytrzymałości staje się materiałem sypkim, stwarzającym problemy logistyczne i eksploatacyjne. Sypki materiał biomasowy niesie ze sobą również  wzrost ryzyka zapłonu bądź wybuchu. Nie każdy oferowany materiał roślinny może być biopaliwem o takich właściwościach mechanicznych, które pozwolą na transport, składowanie i podanie w systemach zakładu wytwarzającego energię bez znaczących strat jakościowych.

Badanie wytrzymałości mechanicznej peletów pozwala na kontrolę jakości dostarczanego biopaliwa, a co za tym idzie, preferowanie tych wytwórców i dostawców, którzy zapewnią odpowiednią jego jakość, co w rezultacie przełoży się na bezproblemową eksploatację urządzeń wytwórczych.

Parametr ten jest również jedną z podstawych wielkości  klasyfikujących pelet oraz stanowi istotny element  wydania certyfikatu DINplus i ENplus zgodnie z normą EN 14961-2.

Opracowany przez instytut aparat do badania wytrzymałości mechanicznej peletów jest odpowiedzią na realną potrzebę rynku i oprócz umożliwienia zobiektywizowania procesu kontroli jakościowej dostarczanych peletów wspomaga producentów i odbiorców w przypadku sporów jakościowych dotyczących wytrzymałości mechanicznej peletów.

Budowa i sposób działania aparatu spełnia zapisy norm  EN 15210-1 i EN ISO 17831-1.

Metodyka badań przeszła pozytywnie audyt akredytacyjny Polskiego Centrum Akredytacji i została wdrożona w Laboratoriach Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Aparat umożliwia także ocenę wytrzymałości mechanicznej peletów wytwarzanych z segregowanych frakcji odpadów komumalnych (pelety z SRF, RDF). 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Urządzenie wyróżnia się:
- Zgodnością z najnowszymi normami EN 15210-1, EN ISO 17831-1
- Wzorową ergonomią i automatyzacją obsługi
- Nowoczesną linią wzorniczą
- Bezpieczeństwem i komfortem obsługi

Korzyści dla wytwórców i dostawców peletów:
- Nadzór nad jakością produktu
- Gwarancja spełnienia wymagań odbiorców biomasy
- Eliminacja problemów logistycznych
- Dobór właściwych surowców i dostawców w celu wytworzenia produktu o odpowiednich
parametrach

Korzyści dla odbiorców peletów:
- Zapewnienie paliwa zgodnego z charakterystyką urządzeń wytwórczych
- Ograniczenie ryzyka zapłonu i wybuchu
- Wiarygodne podstawy rozliczeń z dostawcami
- Stała kontrola parametrów paliwa
- Obiektywne narzędzie w przypadku sporów jakościowych

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 

Energetyka zawodowa, mała i średnia energetyka, dostawcy biomasy, jednostki kontrolujące i uwierzytelniające, laboratoria badawcze wydające wyniki do certyfikatów DINplus i ENplus, spalarnie odpadów zasilane paliwem w postaci peletów.

Forma ochrony: 
Zarejestrowany wzór użytkowy
Dojrzałość technologii: 
Gotowa do wprowadzenia na rynek
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Jarosław Zuwała
E-mail: 
jzuwala@ichpw.pl
Telefon: 
32-2715152
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z ( np. realizacją zgłoszenia). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu [ np. przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną] na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice z siedzibą 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.