Polski Kongres Górniczy 20-22.11.2017 r. - KrakówIV Polski Kongres Górniczy odbywał się będzie pod hasłem:
Surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?

Celem Polskiego Kongresu Górniczego jest integracja środowiska górniczego wokół:
- bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego Polski;
- określenia roli i miejsca górnictwa w dobie realizacji polityki zrównoważonego rozwoju;
- wdrożenia i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technicznych i informatycznych w kopalniach;
- podjęcia szerokich działań informujących na temat gospodarki surowcami mineralnymi i procesów ich pozyskiwania, których ważnym elementem jest górnictwo.
http://pkg.edu.pl/program/program-2017-krakow/

Harmonogram sesji satelitarnej w PGG sp. z o.o. KWK Piast-Ziemowit
organizowanej w ramach 4 Polskiego Kongresu Górniczego w dniu 21.11.2017 r.

 

NOWE, PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZWIĄZANIA W PROCESIE POZYSKIWANIA WĘGLA

GODZINA

TEMAT WYSTĄPIENIA

PRELEGENT

9.00-9.15

Otwarcie obrad

9.15-9.30

Forum innowacyjnego węgla - działania na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej

Henryk Paszcza
ARP S.A.

9.30-9.45

Droga do uzyskania koncesji na eksploatację w obszarze Imielin - Północ: fakty, bariery, realizacja

Benedykt Zasada
KWK Piast-Ziemowit

9.45-10.00

Ocena możliwości wykorzystania najlepszych praktyk górnictwa światowego w procesie udostępniania i eksploatacji złoża

Zbigniew Suchorończak

Joy Global sp. z o.o.

10.00-10.15

Automatyzacja procesu przygotowania specjalnego paliwa Retopal

Krzysztof Rogalski
KWK Piast-Ziemowit

10.15-10.30

Koncepcja udostępnienia i zagospodarowania złoża Imielin - Północ

Benedykt Zasada
KWK Piast-Ziemowit

10.30-10.45

Doświadczenia i perspektywy drążenia wyrobisk z wykorzystaniem zaawansowanej techniki kotwienia

JSW S.A.

10.45-11.15

Przerwa kawowa

11.15-11.30

Innowacyjne rozwiązania sieci sejsmologicznej oddziału Piast-Ziemowit

St. Kurnik / A. Gołda
KWK Piast-Ziemowit

11.30-11.45

Możliwości pozyskiwania miałów wysokiej jakości w KWK Piast-Ziemowit

Janusz Grabowski
KWK Piast-Ziemowit

11.45-12.00

Zastosowanie filtrów hiperbarycznych do odwadniania bardzo drobnych ziaren węglowych

Roman Wenglorz

KWK Pniówek

12.00-12.15

Możliwości wykorzystania sortera pneumatycznego ELMECH-GIG
w procesie wzbogacania urobku

Sebastian Iwaszenko
GIG

12.15-13.30

Obiad

13.30-17.00

Wizyty studyjne

17.00-18.30

Przejazd do Krakowa

Istotne informacje