Polski Kongres Górniczy 20-22.11.2017 r. - KrakówIV Polski Kongres Górniczy odbywał się będzie pod hasłem:
Surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?

Celem Polskiego Kongresu Górniczego jest integracja środowiska górniczego wokół:
- bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego Polski;
- określenia roli i miejsca górnictwa w dobie realizacji polityki zrównoważonego rozwoju;
- wdrożenia i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technicznych i informatycznych w kopalniach;
- podjęcia szerokich działań informujących na temat gospodarki surowcami mineralnymi i procesów ich pozyskiwania, których ważnym elementem jest górnictwo.
 

Istotne informacje