III Konferencja METAN KOPALNIANY Energia-Ekologia-Ekonomia, 15 lutego 2018 r.Katowicki Oddział ARP S.A.
Podsumowanie prelekcji wystąpienia pt. „Charakterystyka ilości i stopnia zagospodarowania metanu kopalnianego” na III Konferencję Techniczną „Metan kopalniany - Energia-Ekologia-Ekonomia”, 15 lutego 2018 r. 

Autorzy: Robert Marzec, Krzysztof Krogulski

            

Krzysztof Krogulski 

W wystąpieniu przedstawiono informacje o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego w Polsce w latach
2012 - 3kwartały 2017r. zagregowanych do poziomu sektora węgla kamiennego. Omówiono pokrótce sposób i podstawy prawne pozyskiwania przez ARP SA stosownych danych ilościowych nt. metanu ze i spółek węglowych i kopalń. Dla powyższego horyzontu czasowego zaprezentowano zagregowane wielkości dotyczące metanowości eksploatowanych ścian w kopalniach węgla kamiennego, przedstawiono (na tle wielkości wydobytego węgla) ilości całkowicie wydzielonego metanu, stopień jego ujęcia oraz emisję niewykorzystanego gazu do atmosfery. Ponadto przedstawiono stosowne wielkości rzeczowe w zakresie zagospodarowania w latach 2012 - 3kwartały 2017r. ujętego metanu w podziale wykorzystania gazu na potrzeby własne oraz jego sprzedaży (przekazania) przemysłowym odbiorcom zewnętrznym.

Prezentacja metan kopalniany

Pozostałe prezentacje podczas Konferencji 

http://metankopalniany.pl/prelegenci/

Istotne informacje